MANDATNO OBDOBJE DR. HENRIKA GJERKEŠA

 12. 1. 2011: Predaja poslov med dr. Henrikom Gjerkešem in novoizvoljeno ministrico Dušo Trobec Bučan


 20. 12. 2010: Minister Gjerkeš na seji Razvojnega sveta za Belo Krajino in Kočevsko  Tonski posnetek izjave ministra

 15. 12. 2010: Tonski posnetek izjave ministra dr. Henrika Gjerkeša po sestanku s predstavniki ZOS gelde predloga zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

13. 12. 2010: Tonski posnetek novinarske konference - Minister dr. Henrik Gjerkeš predstavil delo SVLR ob drugi obletnici Vlade RS
 
 19. 11. 2010: Tonski posnetek izjave ministra po zaključni delavnici s predstavniki OECD, ki pripravljajo Teritorialni pregled Slovenije

 18. november 2010: Tonski posnetek izjave minsitra dr. Henrika Gjerkeša na novinarski konfernci po seji vlade, na kateri je predstavil vlogo za pomoč iz Solidarnostnega sklada Evropske unije

 5. november 2010: Tonski posnetek izjave ministra dr. Henrika Gjerkeša po okrogli mizi Soča po Soči o predlogu zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja


 3. november 2010: Tonski posnetek izjave ministra dr. Henrika Gjerkeša ob obisku Vlade RS na Koroškem

 28. oktober 2010: Minister Gjerkeš na novinarski konferenci po 105. redni seji vlade predstavil predlog Zakona o spodbujanju skladnega regionalega razvoja izjave ministra

 29. september 2010: Tonska izjava ministra dr. Henrika Gjerkeša po kolacijskem usklajevanju predloga novega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja s poslansko skupino SDS

 27. september 2010: Minister Gjerkeš na delovnem obisku v Nemčiji: Tonski posnetek izjave ministra dr. Henrika Gjerkeša

 14. september 2010: Tonska izjava ministra dr. Henrika Gjerkeša po koalicijskem usklajevanju predloga novega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

 


 7. avgust 2010: Govor ministra dr. Henrika Gjerkeša na prireditvi v počastitev 54. praznika občine Ljutomer

 


 28. julij 2010: 3. Seja Razvojnega sveta za Belo krajino in Kočevsko: Tonski posnetek izjave ministra dr. Gjerkeš

 27. julij 2010: Predstavitev Javnega razpisa za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za začetne investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij v letu 2010: Tonski posnetek izjave ministra dr. Henrika Gjerkeša

 7. julij 2010: Minister dr. Gjerkeš na ustanovnem sestanku strateškega projekta CITIUS

 28. junij 2010: Predlog novega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v javni razpravi: Tonski posnetek izjave ministra dr. Henrik Gjerkeša


18. junij 2010:Minister dr. Henrik Gjerkeš s predstavniki RRA in ORA o novem Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja : Tonski posnetek izjave ministra dr. Henrika Gjerkeša

 31. maj 2010: Novinarska konferenca: Rezultati »Prvega javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015« in aktualno na področju izvajanja omenjenega zakona: Tonski posnetek izjave dr. Gjerkeša

 26. maj 2010: Veliki informativni dogodek OP ROPI: Tonski posnetek govora ministra dr. Henrika Gjerkeša

 26. maj 2010: Veliki informativni dogodek OP ROPI: Tonski posnetek govora g. Marca Botmana

 26. maj 2010: Veliki informativni dogodek OP ROPI: Tonski posnetek izjave ministra dr. Henrika Gjerkeša

 19. maj 2010: Tonski posnetek izjave ministra dr. Henrika Gjerkeša po 2. seji Razvojnega sveta za Belo krajino

 10. maj 2010: Tonski posnetek izjave ministra dr. Henrika Gjerkeša na predstavitvi projekta bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju


 7. maj 2010:  Tonski posnetek izjave minsitra dr. Henrik Gjerkeš na strokovni razpravi ob pripravi novega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

 7. maj 2010:  Tonski posnetek izjave ministra ob predaji poslov novoizvoljenemu ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 7. april 2010: Izjava ministra dr. Henrika Gjerkeš ob novinarski konferenci (sprememba operativnih programov)

 7. april 2010: Izjava namestnika direktorja dr. Petra Wostnerj ob novinarski konferenci (sprememba  operativnih programov)

 26. marec 2010: Izjava ministra po sestanku s člani delovno-razvojno projektne skupine, ožjega koordinacijskega telesa Razvojnega sveta za Belo krajino in Kočevsko

 26. marec 2010: Izjava ministra na navedbe poslanca Evropskega parlamenta, Jelka Kacina

 17. marec 2010: tonski posnetek izjave ministra dr. Henrika Gjerkeš,v kateri je pojasnil razloge za zastoj pri procesu decentralizacije Slovenije in ustanavljanja pokrajin

 02. marec 2010: tonski posnetek odziva ministra dr. Henrika Gjerkeša na protestno pismo Skupnosti občin Slovenije glede izvajanja Javnega poziva za predložitve vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012

 

 05. februar 2010: tonski ponetek izjave ministra dr. Henrika Gjerkeša ob obisku Vlade RS v Beli krajini in kočevsko-ribniškem

 29. januar 2010: Novinarska konferenca SVLR na temo črpanja evropskih kohezijskih sredstev

Tonski posnetek ministra dr. Henrika Gjerkeša
Tonski posnetek direktorice Urada za kohezijsko politiko, mag. Mateje Čepin


 28. december 2009: Pogovor ministra dr. Henrika Gjerkeša s Sašo Einsiedler za mrežo lokalnih radijskih postaj o preteklem delu in voščilo ministra

9. december 2009: Posvetovanje o osnutku pokrajinske zakonodaje v poslanski skupini DeSUS

 Tonski posnetek izjave ministra dr. Henrika Gjerkeša

25. november 2009:  Srečanje s predstavniki vodstev reprezentativnih združenj slovenskih občin – Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenja občin Slovenije (ZOS)

 Tonski posnetek izjave ministra dr. Henrika Gjerkeša


18. november 2009: Obisk Vlade RS v Pomurju

 Tonski posnetek izjave ministra dr. Gjerkeša po končanem srečanju z župani občin občin Apače, Gornja Radgona, Sveti Jurij ob Ščavnici, Veržej, Križevci, Razkrižje, Radenci ter Ljutomer

4. november 2009: Tretja seja Strateškega sveta za decentralizacijo in regionalizacijo

 Tonski zapis izjave za medije ministra dr. Henrika Gjerkeša

23. oktober 2009: Primopredaja poslov novoizvoljenemu ministru dr. Henriku Gjerkešu
 Tonski posnetek izjave mag. Zlate Ploštajner
 Tonski posnetek izjave novoizvoljenega ministra dr. Henrika Gjerkeša
 Tonski posnetek odgovorov mag. Zlate Ploštajner in dr. Henrika Gjerkeša na novinarska vprašanja