OBČINE

 

Seznam izvoljenih županov na lokalnih volitvah 2010, (januar, 2011), (MS Excel, 40kb, xls)
V Mestni občini Koper in Občini Trebnje volitve še niso bile izvedene.

 

Zemljevid Slovenije, (zip,BMP, 74kb)

 

 Seznam občin z naslovi, (MS Excel, 161)

 

 Pregled števila občin po številu prebivalcev, (MS Word, 3kb, zip)

 

 Pregled nastanka slovenskih občin, (MS Excel, 48kb)

 


Analize

Analiza posledic ustanavljanja velikega števila novih občin od uvedbe lokalne samouprave (februar 2010), (MS Word, 319kb, rar)

Analiza učinkov veljavnega sistema financiranja občin – ZFO1, stroškovni vidik po programski klasifikaciji (november 2010), (PDF, 1925kb, rar)

Primerjava stroškov izvajanja občinskih obveznih nalog Mestne občine Ljubljana z ostalimi mestnimi občinami (MO) v Sloveniji (januar 2009), (MS Word, 98kb, rar)Poročila CRP-jev

 Lokalna demokracija v Republiki Sloveniji - končno poročilo, Ljubljana, februar 2005, (MS Word, 381kb, zip)

 Upravljavska sposobnost in koalicijsko povezovanje v slovenskih občinah - končno poročilo, Ljubljana, 15. marec 2008, (MS Word, 304kb, zip)

  

Statistika: 

 Slovenske občine v številkah, kjer je vsaka občina predstavljena s kratkim člankom, v katerem so opisani izbrani statistični podatki in kazalniki (dostop do posameznih tabel in kart).

 Geostatistični portal

 Banka statističnih podatkov (BSP) (povezava) vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel. V BSP so poleg prebivalstva (tudi za občine) še druga vsebinska področja (zunanja trgovina, plače, popis prebivalstva,..).

 SI-STAT podatkovni portal (povezava), kjer na enem mestu najdete povezave do vseh statističnih podatkov. Tematska področja: demografsko in socialno področje, ekonomsko področje, okolje in naravni viri, popis prebivalstva, popis kmetijstva, občine in statistične regije.

 Popis 2002, preračun podatkov na občinsko razdelitev dne 1. 1. 2007, podrobni podatki (povezava)
Na posebni popisni spletni strani Statističnega urada  med Rezultati Popisa 2002 (rezultati po občinah) in v podatkovni bazi SI-STAT so objavljeni osnovni popisni podatki, preračunani na občinsko razdelitev na dan 1. 1. 2007, t. j. na 210 občin.Lokalne volitve - arhiv