RAZPISI FINANČNEGA MEHANIZMA EGP IN NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA

Razpisi Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma

Norveški finančni mehanizem 2009-2014
Javni razpis
Sklad za dostojno delo in tristranski dialog

 

 

 
Norveški finančni mehanizem prispeva k zmanjševanju gospodarskih in socialnih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) in okrepitvi dvostranskih odnosov med Norveško in dvanajstimi novimi državami prejemnicami.
 
Sklad za dostojno delo in tristranski dialog je od 20. oktobra 2011 odprt za posamezne prijave projektov, katerih temeljna rezultata sta:


Upravičeni kandidati so: socialni partnerji, javni organi in organizacije javne uprave, ustanovljene kot pravne osebe v državah upravičenkah in na Norveškem, katerih redne dejavnosti so povezane z dostojnim delom in/ali tristranskim sodelovanjem. Izraz socialni partner se navezuje na organizacije, ki zastopajo delodajalce in delavce. Upravičeni so subjekti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Partnerstva z norveškimi subjekti ni obvezno, je pa zaželeno. Norveške pravne osebe se lahko prijavijo le kot predlagatelji projekta v sodelovanju s subjektom iz države prejemnice.
 
Program se osredotoča na spodbujanje agende za dostojno delo, spodbujanje tristranskega dialoga in povečanje dvostranskega sodelovanja z norveškimi partnerji. S pospeševanjem tega dialoga bodo socialni partnerji v vsaki državi bolje prispevali k bolj trajnostnemu gospodarskemu in socialnemu razvoju.


Rok za prijavo je 22. april 2012. Projekt mora biti zaključen do 31. decembra 2014 v trajanju največ 24 mesecev.


Vse informacije in obrazce za nepovratna sredstva Sklada za dostojno delo in tristranski dialog najdete na www.decentwork.no.


Kontakt: Peter Ješovnik

M: peter.jesovnik@gov.si
T: 01 3201 602

 Več o razpisu
 Vabilo na delavnico, 28. 2. 2012.

 

Arhiv razpisov